המופע הזה הסתיים, אבל אתה יכול
הרשם כאןלקבל הודעה
כאשר שן יון יחזור!
שן יון
5,000 שנות תרבות נולדות מחדש
Search for other cities
Performances near 
seating chart image

פיניקס  מרץ 4–8, 2020

כרטיסים
Following the lead taken by some media and other organizations, we are now also referring to the coronavirus as "the CCP virus," as it is the Chinese Communist Party's mismanagement and cover-up that has led to the global pandemic.