כמה להקות שן יון קיימות?

כרגע יש לנו שש להקות שוות בגודלן המסיירות ברחבי העולם בו-זמנית.