Music

האם הצלילים של המזרח והמערב, שכה שונים זה מזה יכולים להשתלב בהרמוניה? רבים ניסו וכשלו. היכולת למזג את שתי מערכות הצלילים האלו, כדי ליצור מהן צליל רענן והרמוני, היא מה שהופך את התזמורת הסימפונית של שן יון לייחודית כל כך.

זאת הדרך: התזמורת המערבית מנגנת את הרקע הבסיסי, בעוד הכלים הסיניים המסורתיים מובילים אל המלודיות. הצליל שנוצר נעים לאוזן באופן ייחודי. כך, האנסמבל מבטא את גדולת התזמורת המערבית ואת רגישותן הייחודית של 5,000 שנות הציוויליזציה הסינית.

כלי הנגינה הסיניים כוללים את האר-הו, הדיזי, הפיפה והסואונה. כל כלי הנגינה הסיניים מסווגים לשמונה קטגוריות, בהתאם לחומר הגלם: ג'ין(מתכת), שי (אבן), טו (חמר), גה (עור), סי (משי), מו (עץ), באו (דלעת) וג'ו (במבוק). ביחד, הקטגוריות האלו מוכרות בכינוין "שמונת הצלילים" או בא-ין. כל החומרים המשמשים ליצירת כלי הנגינה האלו מגיעים מהטבע, והחשיבות והסמליות של כל אחד מהם קשורה בקפידה למקור הטבעי שלו.

בעוד שאופיו של כל אחד מכלי הנגינה האלו שונה מאוד מאופיים של האחרים, האינטראקציה ביניהם יוצרת צלילים ערבים לאוזן שיכולים להפתיע גם את המאזין. למעשה, הרגשות שכלי הנגינה האלו יכולים לעורר הם מעודנים ורגישים, ויחד עם זאת גם מורכבים. באמצעות כישוריהם הטכניים של הנגנים והבעתם הרגשית, ניתן להביע כל רגש אנושי.

אבל המוקד של המוסיקה הסינית אינו רק האנשים. אולי בגלל שכלי הנגינה מורכבים מחומרים שמקורם בטבע, הם יכולים לעורר הן סצנות מהטבע והן סצנות שמימיות. באמת, הדברים שהמוסיקה הסינית מסוגלת להביע הם נשגבים ועמוקים.

קרא עוד ...